Pro outsourcing účetnictví hovoří několik skutečností:

  • Věnujte se svému podnikání a externí firmě přenechte starosti kolem účetnictví.
  • Neplaťte zbytečně vysoké daně, pokuty a penále. Využijte našich zkušeností, změny v zákonech sledujeme za vás.
  • Naše firma je na vedení účetnictví specializovaná a má zkušenosti z nejrůznějších agend a situací, auditů a kontrol.
  • Zvlášť v menších firmách může být problém zaplatit interního účetního jakožto zaměstnance – může být nevytížený, anebo může mít na starosti i jiné úkoly než účetnictví. V obou těchto případech bývá obtížné získat a zaplatit patřičně kvalifikovaného účetního.
  • Naproti tomu nám platíte za skutečně odvedenou práci, a proto můžeme být opravdu levnější než účetní – zaměstnanec. Za externího účetního neodvádíte sociální a zdravotní pojištění, neproplácíte dovolenou či nemocenské dávky.
  • Přitom my můžeme poskytnout více služeb a přizpůsobit se i časově (víkend, večerní hodiny,..) 
  • Za svoji práci ručíme a přebíráme na sebe smluvní odpovědnost za případné finanční škody, která je daleko vyšší než u zaměstnance podle zákoníku práce, a to řádově.
  • Trpíte častými změnami personálu? My jsme stabilní tým, nenajímáme krátkodobé externí spolupracovníky.


Co vám můžeme nabídnout?